Designing Czech graphic adaptation for movie Free Birds, for company Hollywood C. E., s. r. o. 

 

 

Ptači úlet

Adaptation of Czech and Slovakian movie Logo

Ptači úlet

Label design for cooperation with Slovak lemonade brand Budiš

Ptačí úlet

Billboard design: cooperation with Žluté lázně

Ptači úlet

Billboard design: cooperation with Žluté lázně