Grafické práce na české adaptaci vizuálů pro film Ptačí úlet, pro společnost Hollywood C. E., s. r. o.

Návrh billboardu: ve spolupráci s Žlutými lázněmi

Adaptace Českého a Slovenského loga filmu

Billboard

Návrh obalu ve spolupráci se Slovenskou značkou limonády Budiš